» switch to English «

Dům Svobodného přístavu

Společenství dětí a rodičů, kteří sem pravidelně dojíždějí nebo tu bydlí

Co máme k dispozici?

Co děláme?

Svépomocně organizujeme zázemí pro sebe, rodiny s dětmi a mládež hlásící se k principům sebeřízeného vzdělávání a respektující výchovy. Prostory umožňují dočasné ubytování a svépomocné vybudování dalšího dočasného zázemí (karavany, maringotky a podobně). V komunitě společně rozhodujeme o přijímání nových členů a pravidlech soužití.

shromáždění v Meditárně

Máte zájem?

Kontakt pro přihlašování nových zájemců: michal@svobodum.cz nebo +420 725 818 430.

zpět